Umehluko phakathi kwamayunithi esitokisini avinjelwe kanye nezinketho zezitoko - Nezinketho umehluko


Jan 28, · Liyini Idlozi / Ithongo? - Isisho siguquguquka nezinkathi ( tenses).

Kanti futhi ayikuxaki ngolwazi oluningi uze udideke. Kungaba okomzimba kanye nomphefumulo.

Umehluko okhona phakathi kwengosi yenu nezezinye izinkolo ukuthi eyenu ayixaki abantu ngamagama amakhulu enkolo nezinkulumo eziqondwa abefundisi kuphela. Umehluko uphakathi kwenyama noMoya,, njengalokhu ku Mathewu 27: 46 kanye nabaseRoma 1: 3 4, angasiko phakathi kweNyama noMoya oyingcwele.
May 29, · Ngithi masehlukanise phakathi kwendoda nomuntu wesilisa. See more of Khombizwe Mbhele on Facebook.

Umehluko phakathi kwamayunithi esitokisini avinjelwe kanye nezinketho zezitoko. Wonke umuntu uphila phakathi kokuhlanzeka nokungcola.

Kukhula kube yizingodo konke kodwa okunye kuyaphucuka kugcine sekuyifenisha. Ngesikhathi samanje kuthanda ukuba nzinyana ukuhlukanisa kambe ukwazi umehluko nokufana kwaloku kokubili.

I ukucwaningwa kwamandla encazelo yegama nemiphumela yawo empilweni yabantu abakhuluma isizulu kanye nabanye abakhuluma izilimi zesintu e- afrika. Uma uKrestu ehlushwa ngenxa yesono sekuphelile, uMoya wakhe wavuselela ubudlelwane ebesubuphukile.
Izibongo zamakhosi zithathwa njengencwadi yomlomo yomlando wamakhosi kanye nobunjwa kobukhosi baleso sizwe. Posted by zahrmoments on January 28, January 28,.
Ngamafuphi nje : ( umehluko phakathi kwesaga nesisho) Isisho - - - lapha sibonakala ngokuthi kube inkulumo esakubhingqa noma ukugigiyela. Umehluko ngiwufanisa nefenisha nogodo.

Lokhu kugqamisa ukuthi azizona izinkondlo eziqhakambisa ukucikoza ngamakhosi nje kuphela kodwa ziyibhuku lomlando.
UMEHLUKO-PHAKATHI-KWAMAYUNITHI-ESITOKISINI-AVINJELWE-KANYE-NEZINKETHO-ZEZITOKO