Ukwelashwa kwentela ekukhethweni kwezinto zokukhuthaza - Ekukhethweni kwentela


Health Matters futhi kungase kuphinde kukhiqizwe futhi kusakazwe mahhala ngezinjongo zokufundisa kuphela. • UMYALEZO OVELA KU- HOD • USUKU LOCHOKO EMHLABENI WONKE • UKUSOKWA • IMINININGWANE EMAYELANA NONGQONGQOSHE WEZEMPILO E. UKWELASHWA: Uchoko lungelapheka ngokuphumelelayo ngezinyanga ezingu- 6 kuya eminyakeni emibili, kuye nokuthi lunamandla kangakanani kulowo muntu. Unazo, thola ukwelashwa!
Ukugezwa kweladi ebandleni laseZion kwenzeka uma ngabe umuntu omusha noma kwenzeka ethola umntwana engakashadi noma ngabe usephinda uthola enye ingane kufanele aligeze iladi esontweni ngoba usuke esilingcolisile. Ukwelashwa kwentela ekukhethweni kwezinto zokukhuthaza.

Ngibe nengxoxo no Mama uZandile Mthethwa ohlala Inanda endaweni yaseCongo. Kuyeke, wenzele impilo yakho!

UDkt Nonkululeko Mkhize ( 24) wakwaBB eMlazi waqala emncane ukuba nesifiso sokuba ngudokotela osebenza ngokuzikhandla ekusebenzisaneni nabantu abadinga usizo. YEKA UKUBHEMACOLIWE ZULU Kuhamba phambili ekubangeni umdlavuza wamaphaphu. UKUSIZAKALA emva kokuvelelwa yinkinga yokungaboni izinyanga ezintathu kwamenza wanothando lokusiza abantu udokotela osemncane. Umsebenzi wenziwa uma umuntu wesifazane ekhumula inzila yokushonelwa ngumkhwenyana noma ngumyeni wakhe.


Ukukhulelwa Kwentsha Esencane— Inhlekelele Yembulunga Yonke. Uma umuntu wesifazane eshonelwe indoda yakhe abekade eshade nayo uyazila isikhathi esingangezinyanga eziyishumi nambili noma unyaka wonke enzela ukuhlonipha indoda yakhe.

Kuyilungelo le- Ezempilo. Nokho, ukuthi le nkinga ishaqisa kangakanani kubonakala kahle lapho ucabanga ngomphumela ukukhulelwa okuba nawo entombazaneni esanda kweva eminyakeni eyishumi nambili ubudala ephelile uvalo.

Bachitha eyokufakwa kwentela kwabaneziqu Izindaba / 19 October, 10: 22am / Mhlengi Shangase UMENGAMELI weSasco uNtuthuko Makhombothi nePhini likaNobhala woFasimba u- Isaac Luthuli abachitha eyokufakwa kwentela kulabo abaneziqu ukuze kuxhaswe imfundo yamahhala kuleli. Ubukhosi News is a quality, freely distributed newspaper reporting on and for South African communities.

UKUKHULELWA kwentsha kuye kwabizwa ngokuthi umqedazwe.
UKWELASHWA-KWENTELA-EKUKHETHWENI-KWEZINTO-ZOKUKHUTHAZA