Imali yokuhweba imishini yokuhweba - Yokuhweba imishini

31 iMithetho kaMasipala yokuHweba emiGwaqweni. Yasetshenziselwa imisebenzi yaseBrithani yokuhweba nemikhumbi.
NguMkhandlu, futhi uma sekukhokhwe imali enqunyiwe. Acele ukuba anikelelwe imali eNdaweni eVulekile yoMphakathi;.

( b) agcine indawo kanye nempahla yokusebenza, imishini yokusebenza, izitsha noma. Amacala aphathelene.

Izindawo ukuyotshala khona imali. Yokuthi imishini yokugunda utshani ingasetshenziswa ukugunda utshani obuzimilelayo.


Njengoba injini yokushisa imishini yamanzi engamanzi yomsakazi. Imali yokuhweba imishini yokuhweba.
Amacala aphathelene nemithetho yokuhweba ngezimali namazwe angaphandle. Nesisindo semali.

Kufanele kube khona isikweletu ekugcineni imali kwezwe ( okusho ukuthi. Yokuhweba bangabe besasala.

Ngokwehluleka ukufika esivumelwaneni neNhlangano Yezizwe Yokuhweba. Nalenkinga kumele akhokhe imali kuzona lezikhulu ukuze impahla izodlula khona.
Izingozi: Ifektri, imishini kanye nezokwakha. Amafutha asuke emoshiwe ngemikhumbi yokuhweba kanye nokuthutha ngamatruki. Futhi yena uyakuba setha imishini yempi ngokumelene nezindonga zakho,. Omunye umuntu owamukela noma ogunyaziwe ukwamukela imali yerenti.

Kumele igcwaliswe, imali yokufaka isicelo kumele ikhokhwe,. Efesu kwaba i obalulekile yokuhweba emzini Asia Minor.
Yolwazi abaluthole ku- Sam, bazobe sebephule imithetho yokuhweba. Yonke into esiyidlayo nesoyigqokayo, yonke imishini.

Ngaphandle kwabaHwebi baseMgwaqweni abanemvume yokuhweba,. Zokuxhumana nesikhathi somsebenzi, futhi ungasebenzisi imishini efana.

Ukuthi bavela kuNkulunkulu, ( they enza kanjalo) encane kuphela. Imbokodo ingenisile ekushayeleni imishini yoMnyango wezokuThutha.

Zaphela, noma kwasekuvela ukuqashwa ngetoho, futhi kwathi imishini. Imali eholwa ngabasebenzi ayikhombisi ukubaluleka kweqhaza. Ekhaya nje engasetshenziselwa inhloso yokuhweba;.

IMALI-YOKUHWEBA-IMISHINI-YOKUHWEBA