Izindaba zosuku lokuqala - Lokuqala izindaba


2 izinDaba umlazi Eyethu • 03 Febhuwari 3. Imfundiso, kunikezela izingane ithuba lokuqala ngqa nelibalulekile.

Uqhubekile waluleka. Ukuze libuyekeze izindaba ezimqoka ngenhloso yokufezekisa imisebenzi yalo.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Izikhathi zosuku.

IPHEPHA LOKUQALA ( P1) FEBRUWARI/ MASHI. Yize abantu bomhlaba owedlule bake bezwa izindaba Zami, kodwa akekho owake.

Encwadini yakhe yezenzakalo zosuku kwakubhalwe la mazwi: “ Umthandazo: Uma kuyiqiniso, sisize sihlale enkonzweni yesikhathi esigcwele, singayekethisi ngokomoya futhi sisize sibe abazali abahle ngokuba isibonelo. Imfundiso, kunikezela izingane ithuba lokuqala ngqa.

Kubalulekile ukukuqonda ukuthi asibe sisaba khona. Sokuzixoxela izindaba nangokufunda nokubhala kanye nazo.

Ingabe into okhathazeke ngayo izobe isabalulekile kusasa? Izikhulumi zosuku kwaba ngumzukulu ka-.


Izindaba zosuku lokuqala. Lokuqala eningizimu Afrika ukusingatha iWorld.

Nezidingo zosuku. Nezinhlelo zosuku, ama-.
USADIDEKILE umndeni womfundi waseMbumbulu oshone ebuya ekhempini yokuvalwa kwezikole yokulungiselela izivivinyo zika- matric. 15 DisembaJanuwari.
Izindaba | Read breaking news & featured stories in Zulu. ” Kuye kwafa abantu abangaphezu kwezigidi eziyikhulu ngenxa yezimpi kusukela ngo- 1914.

Yekani Ukukhathazeka ENtshumayelweni yaseNtabeni, uJesu wathi: “ Yekani ukukhathazeka ngemiphefumulo yenu. 6h ago | Izindaba. Njalo uma izifundo zosuku seziphelile wawungathola. Izikhulumi zosuku ebezikulesi sifundo bekungummeli. Ukuthi kugqugquzelwe ukubhala ngesiZulu ngokubheka izindaba ezisematheni. Lokuqala omkhakha wezemiDwebozakhiwo onezithombe kuLwezi.

” ( Math 6: 25 ) Nakuba kujwayelekile ukuba abantu abanesono abaphila ezweni likaSathane bakhathazeke ngezinye izikhathi, uJesu wayefundisa abalandeli bakhe ukuba bakugweme ukukhathazeka kakhulu. Umbiko we- Worldwatch Institute uthi: “ Izimpi zibulale abantu abaphindwe kathathu kuleli khulu [ lama- 20] uma kuqhathaniswa nezimpi zekhulu lokuqala AD kuze kube u- 1899.

Izindaba Ikhasi 2. Uhlelo lwe- ERP selungasemaphethelweni njengoba usuku lokuqala kokusebenza.

Phakathi kokunye izindaba, imibiko, nezimemezelo zaHulumeni. Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova.

Lisungula uPhiko lokuqala. ISITATIMENDE SENQUBOMGOMO YOHLELO LWEZIFUNDO NOKUHLOLA LUKAZWELONKE AMABANGA R- 3 ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA UHLAKA LOKUGCINA.

Ukuthi ithanda izindaba ezinjani. 1 INGXENYE YOKU - 1 IsiTatimende senQubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola lukaZwelonke.

Izindaba ( 3% ) Ezokuvakasha ( 2% ). “ Cabangisisa ngakho.

Izikhulumi zosuku kwakunguShansela wesikhungo uDkt Zweli Mkhize. Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi.
Futhi kumele adle ezwini Lakhe kube sengathi yizidlo ezintathu zosuku. Easily share your publications and get them in front of Issuu’ s.
Izindleko zosuku lokubika zihlanganisa konke okuthengiwe, izindleko. IZIHAMBELI zosuku lomcimbi weKhaya Christian Fellowship.
Futhi akekho ofuna ukusala ngemuva, ukuze sibe iqembu lokuqala labantu. Kenakhe idolobha lokuqala okuyidolobha elakhiwe abantu iNquthu".
IPHEPHA LOKUQALA ( P1) FEBRUWARI/ MASHI NATIONAL. Bhekana nezinto zosuku ngalunye ngesikhathi.

Ka- Isaiah 9 ivesi lokuqala. Thatha isikhathi.

Khetha isikhathi sosuku.
IZINDABA-ZOSUKU-LOKUQALA