Iya ekukhethweni kwezinketho zamasu - Zamasu ekukhethweni

Gubwa neza wisekera kugirango ubashe kugorora imbavu zawe neza, dore ko bituma iminsi yo kubaho yiyongera, Izi Byendagusetsa uzisomye wese araseka. Leli phepha liphenya ngokwethiwa kwamagama emizi yakwaMkhwanazi ngenhloso yokuhlaziya imizwa ecashile equkethwe amagama.
Can you imagine going to the dermatologist with a bad case of acne and being told the treatment will be to drain some of your blood? That might sound absurd to you, but it wouldn’ t have been far- fetched a couple of centuries ago.

Isahluko Sesithandathu ‘ Ukwenza Okusesikweni’ — Kuthetha Ukumazi UThixo. 62, iya 66, iya 67, iya 88, iya 89, iya 90, iya 92, iya 93, iya 95, iya 108, iya 118 n‟ iya 201; LAW N° 59/ OF 10/ 09/ ON PREVENTION AND PUNISHMENT OF GENDER- BASED VIOLENCE We, KAGAME Paul, President of the Republic; THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE.


Kuleli phepha kusetshenziswe indlela yekhwalithethivu ukuqoqa ulwazi. Iya ekukhethweni kwezinketho zamasu.
Ukusetshenziswa Kwesiduli Ekhaya By Ulwazi Programme on in Environment UMama uBongi Mzimela ohlala endaweni yaseCongo, eNanda ongowokudabuka kwaZulu usichazela ngesiduli kanye nemisebenzi eyayenziwa ngaso ezikhathini zakudala okusaqhubeka nokwenziwa namanje yilabo. KWAKUDE kudala embalini, bekusoloko kukho abantu ababekade bedume ngokuthanda okusesikweni.

Icyo gihe bayikiniraga ku musozi wa olimpia ahagana mu kinyejana cya 8 mbere ya kristo kugeza mukinyejana cya 4 nyuma ya kristo, ibi byabaga mbere mu bihe by’ iterambere mu 1894 ubwo yongeraga gutangizwa. Yintoni ekwenza ukuthande okusesikweni?

Ziningi izimpawu abantu abakholelwa kuzona ukuthi zivela kwabaphansi njengokuthi: Umuntu ongasekho ubefika ngephupho emndenini wakhe uma esefuna umsebenzi lowo noma kukhona afuna ukukukhuluma nabo. Imikino ya olimpike isi yishimira muri ikigihe yatangiriye mumyaka yacyera mu gihugu cy’ ubugereki( Greece).


Izimpawu Zokuthi Kufanele Kwenziwe Umsebenzi.
IYA-EKUKHETHWENI-KWEZINKETHO-ZAMASU