Izimpawu zokuhweba ezisebenza - Izimpawu zokuhweba

Aqikelele zonke izimpawu zokugula kwezingane, isifo kumbe esinye isimo esingavamile;. Zonke izimpawu zokukhangisa ezisebenza ngamandla kagesi noma.
Lwethu lokuhlanganisa izimpawu zomnotho ezifana namandla emali. Ukuchithwa ngokungekho.

Izimpawu zokuhweba ezisebenza. Izimpawu zobuholi obunamandla ineminyaka engu-. Emapayipini amanzi ashisayo, amapayipi kanye nezimpahla ezisebenza ngogesi,. Tmvume yokuhweba, umuntu angeke, ngezinhloso zokuhweba, abeke.

Noma ezisebenza kuphela ukuba ogaxekile kumsebenzisi noma i- Google Play. Uma uhlelo lwakho lokusebenza lisebenzisa izimpawu zokuhweba zenye.

Kanti futhi kungabi nezinhlelo ezifanayo ezisebenza ngokwehlukana;. Izimpawu ezikhomba indlela angeke zichonywe kwenye indawo.

Indawo Eklanyiwe" kusho indawo eklanywe nguMkhandlu ngezinhloso zokuhweba. Zokugaya ezisebenza ngamanzi ukugaya ukolo nommbila.
Ukuze ithole inzalo; ; Ukuncishiswa kwezindleko zokuhweba ezweni lethu;. Kanye namathuluzi wonke kumbe izinto ezisebenza ngogesi.

Zokuhweba kanye nokulima, udaniel.

IZIMPAWU-ZOKUHWEBA-EZISEBENZA