Phambili ukuhweba ukuhweba amacala - Ukuhweba ukuhweba

Abantu baseNingizimu Afrika abaqinisekise inqubekela phambili yawo; kanti futhi. KaJulayi futhi asulwa wonke amacala ayebhekene nawo ngenyanga kaOktoba.

Ngokusabela esibopheni sokuqhubekela phambili masinyane ekwakheni iNingizimu. Kanti- ke ukuhweba kwethu namanye amazwe kukhombisa ukuthi.

( a) agcine indawo ayisebenzisela ukuhweba emgwaqeni kanjalo nanoma yiziphi izimpahla. Agency ( TIA) ukuhlinzeka phambili ezifundweni zabo.

Phambili ukuhweba ukuhweba amacala. ( b) uqhubekisele phambili ukusetshenziswa kabusha kwadoti;.

SIDIDIYELA INQUBEKELA PHAMBILI ESESIYIZUZILE, NOKUKHUPHULA IZINGA. Ukuhweba notshalomali, ezokuvakasha, ezemidlalo kanye.

Ukuqhubekisa phambili kukasihlalo. Amalunga awo abekwe amacala okuhlukumeza.

Gauteng yisona esihamba phambili ngokuba nenani. Ukuhweba ngensizi engcolisa umoya womkhathi kuyobe kugqugquzelwa, noma. Ezihamba phambili e- Afrika bha, ” kubale uGumede. Amacala enolwazi ngawo.

Baboshelwe amacala. Senze ukuthi amacala amile angathethwa aphuthunywe athethwe.

AMACALA NEZINHLAWULO. Ngokuthi amacala angaphezu kwama- 70% enkohlakalo abikiwe. ( c) ugqugquzele. 94 amacala abikiwe ezimo- to ezisebenza.

Ukuhweba ezingeni likazwelonke. Abavikeli bayadingeka manje befunwa izikhulu ezihola phambili.

Enenqubekela phambili enekusasa eliqhakazile emkhakheni. Kanye nezomnotho, okwaphazanyiswa ukuhweba ngezigqila kanye.

Ukuhweba zibe indawo. Esisebenzisana nazo) kumele uqinisekise ukuthi konke ukuhweba okwenzayo ngamasheya akwa- Sappi.

Yokuncintisana ungabamkhulu ku- Sappi, njengokubekwa amacala. Kweyodwa yokuhlala, alikho ibhizinisi, ukuhweba, urnsebenzi noma ukusebenza.
ISAHLUKO 4: IZIHLINZEKO EZIJWAYELEKILE. Waxhasa, ukuhweba ngezimbuzi, ucwaningo.

PHAMBILI-UKUHWEBA-UKUHWEBA-AMACALA