Ukuthi ungathenga kanjani izinketho zamasheya ku inthanethi - Kanjani ukuthi

( a) Chaza ukuthi kungani ukubhapathizwa kuyisinyathelo esibalulekile. ( b) Yini umuntu okufanele aqiniseke ngayo ngaphambi kokuba abhapathizwe, futhi ngani?


Liyothethwa Kanjani ( feat. Awucabange nje ukuthi sajabula kanjani lapho sibona lo mkhaya uthuthuka futhi indodana endala ize iba iphayona!


Ukuthi ungathenga kanjani izinketho zamasheya ku inthanethi. Angazi ukuthi ngisinde kanjani ngoba le ndoda idutshulwe sinayo abafana abavele baqhamuka esikhaleni bayicoboshisa ngibuka ngavele ngamelwa ingqondo ngangazi ukuthi ngizokwenzenjani njengoba bengingaphethe lutho, ” kusho uMnyandu.

Uma kunjalo, leli. Apr 20, · KHUZANI ehleka ukuthi uMthandeni utalabhe uDLUBHEKE.

Uthe uyazi ukuthi naye izinsuku zakhe zibaliwe. ” ISIDINGO ESIKHONA EMASIMINI EZINYE IZILIMI 12, 13.

INGABE usemusha futhi ufisa ukubhapathizwa? Apr 13, · BEKUFANELE YINI UKHUZANI BEMTHUKE KANJENA ABALANDELI BAKHE NGENXA YALESI SIZATHU - Duration: 5: 55.

7 Umuntu ngamunye kumelwe azikhethele ukuthi uyokusebenzisa kanjani ukuphila kwakhe njengomunye woFakazi BakaJehova. Nxa kuliqiniso ukuthi izinto zadalwa, kutsho ukuthi singazithola izimpendulo zemibuzo emayelana lokuphila.

Ukuzindla ngesihlengo kungakusiza kanjani ukuba wakhe ukwazisa ngoJehova? Mtshengiseni Gcwensa.

24: 15 ) Asikwazi ukukutshela ukuthi ushade yini, ushade nobani noma ukuthi imuphi umsebenzi okufanele uwufune. Nxa kuliqiniso ukuthi izinto kazidalwanga kutsho ukuthi ukuphila kakulanjongo.

Ngokuchaza ukuthi impilo yayimnandi kanjani ngesikhathi eshada akhulume from BPT bpt1501 at University of South Africa. UBUCHULE NOBUYONINCO Bamaciko kaMaskandi - MxoMED! " DLUBHEKE MAKAYEKE UKUZINCENGELA KU MTHANDENI" KUSHO ABALANDELI - Duration:.

UKUTHI-UNGATHENGA-KANJANI-IZINKETHO-ZAMASHEYA-KU-INTHANETHI